Rubriky
Články

Diverzita v týmech: Mix it, ale s rozumem!

Poslední dva roky si všímám narůstajícího zájmu manažerů o sdílení konkrétních zkušeností mezi organizacemi a poznatky, jak reálně pracovat s rozmanitostí v týmech.

Ten zájem je opodstatněný, nicméně práce s diverzitou v týmu není puzzle. To, co se povedlo v jedné organizaci nebo týmu, nemusí být možné okamžitě použít jinde. Je klíčové zařadit poznatky a zkušenosti do kontextu. Některé poznatky a zkušenosti však mají obecnější platnost, a proto si mohu dovolit uvést je zde veřejně.

Co nás spojuje

Pokud vedete tým, stojí za to zaměřit se na sebe a zamyslet se nad tím, co Vám funguje, s jakými dovednostmi, znalostmi a vlastnostmi charakteru v týmu máte nebo jste měl/a dobrou zkušenost. O tuto zkušenost se lze podělit s nadřízeným, HR oddělením a dalšími kolegy. Možná zjistíte, že se Vám dobře spolupracuje s ukázněnými pečlivými lidmi, kteří si sami hlídají termíny a jsou spolehliví. Zároveň je potřeba se zamyslet, zda týmu prospěje, aby se skládal pouze z takovýchto lidi, i přestože jsou nám velice sympatičtí.

Výše uvedené jednoduché skupinové cvičení může pomoci uvědomit si, že my všichni jsme tou rozmanitostí, ale zároveň můžeme mít styčné body a vzájemně spolupracovat. Je přínosné na toto téma zahájit společnou diskusi i ve vztahu k Vaší práci.

Dalším zdrojem podpory mohou být programy, které Vám pomohou podívat se na to, s jakými osobnostními profily lidí, případně s lidmi jakých národností, by se Vám spolupracovalo jednodušeji, něco na způsob „country navigator“ pro týmovou práci.

Předpoklad, že čím větší je míra diverzity v týmu, tím je vše efektivnější a lepší, neplatí za všech okolností. Má na to vliv také povaha práce, kterou Váš tým/skupina vykonává, a cíl, jehož se snaží dosáhnout.

Někteří vedoucí týmů, převážně v IT, pracují s vybalancováním diverzity v týmu. V tomto ohledu jde nejvíce o informační rozmanitost, tedy dle zkušeností a znalostí, obzvláště pokud týmy fungují ve směnném provozu: hodně zkušení, středně zkušení a málo zkušení. Takové rozložení může mít pozitivní vliv i na udržení zaměstnanců v organizaci.  Stojí za zmínku fakt, že obzvláště ve velmi rozmanitém týmu je klíčový důraz na společné hodnoty a vizi týmové práce.

Samotná přítomnost rozmanitosti v týmu také přináší různé úhly pohledů, a to v pracovním i osobním životě členů týmů. Věk, vzdělanost a rozmanité zkušenosti mohou přinést do týmu větší pravděpodobnost myšlení tzv. „out of the box“, tedy mimo zaběhnutý rámec. Nižší míra vzdělání na druhou stranu může mít pozitivní vliv na „open box“, tedy na otevřené myšlení, nezatížené přílišným vzděláním, zkušeností a pocitem, že už jsme v oboru všechno zažili.

Zajímavým zjištěním z praxe je, že střední míra diverzity může být „přínosná“ pro každodenní fungování: nejčastěji se jedná o zastoupení mužů a žen v poměru 50 : 50. Je samozřejmě otázkou, zda je možné takto týmy vybalancovat, protože genderové rozdělení v jednotlivých sektorech tomu neodpovídá a není možné pouze kvůli tomuto poznatku hýbat se složením týmu. Na druhou stranu existuje zkušenost, že podobně zastoupené týmy vykazují vysokou míru spokojenosti s fungováním v týmu a zvládají lépe tlak při náročných projektech.

Lze také do určité míry experimentovat se složením týmu s cílem podívat se na schopnost týmu se adaptovat. Někteří vedoucí v týmu zkoušejí promíchat lidi různého věku, pohlaví a charakterů.  Pro tým a jednotlivé členy to může být hodně poučné, např. aby v týmu měli protipól, se kterým musí fungovat. Dává jim to příležitost, jak zlepšit své silné stránky a zapracovat na těch slabých. Je důležité si však dát pozor, pokud máte v týmu lidi, kteří odmítají jiné lidi – jsou silně netolerantní z důvodů osobních, náboženských nebo kulturních.

Diverzita je klíčová v organizacích a práce s ní vyžaduje čas a naši pozornost. Je potřeba se zamyslet nad tím, co Vám funguje, co by mohlo fungovat lépe a jak tomu přispěje rozmanitost osobnostní a znalostní. Tento krok je prvním ve změně k lepšímu…

Další poznatky a především praktické ukázky a diskuze najdete na našich školeních, seminářích, diskuzích a workshopech. Kontakty naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *